Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Finansów stała 2024-05-16
2 Komisja Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii stała 2024-05-16
3 Komisja Ładu Publicznego stała 2024-05-16
4 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jaktorów stała 2024-05-16
5 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaktorów stała 2024-05-16
6 Komisja Spraw Społecznych, Oświaty stała 2024-05-16