Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Finansów

Data posiedzenia
22-05-2024, godz. 16:30
Miejsce posiedzenia
Gmina Jaktorów ; ul. Chełmońskiego 4 ; 96-313 Jaktorów

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Finansów
  • 2. Przyjęcie porządku obrad
  • 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na 2024 r.
  • 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów
  • 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego
  • 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji