Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii

Data posiedzenia
24-05-2024, godz. 12:30
Miejsce posiedzenia
Gmina Jaktorów ; ul. Chełmońskiego 4 ; 96-313 Jaktorów

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
  • 2. Przyjęcie porządku obrad
  • 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  • 4. Sprawy wniesione
  • 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji