Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Spraw Społecznych, Oświaty

Data posiedzenia
24-05-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Gmina Jaktorów ; ul. Chełmońskiego 4 ; 96-313 Jaktorów

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie I posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Oświaty
  • 2. Przyjęcie porządku obrad
  • 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z oceny zasobów pomocy społecznej.
  • 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z gminnego ośrodka pomocy społecznej w Jaktorowie za rok 2023.
  • 5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu o wspieraniu rodziny w roku 2023.
  • 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku.
  • 7. Podjęcie opinii dotyczącej uchwały w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów”.
  • 8. Podjęcie opinii dotyczącej uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom Stypendiów Gminy Jaktorów.
  • 9. Zakończenie obrad.