Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Ładu Publicznego

Data posiedzenia
22-05-2024, godz. 16:00
Miejsce posiedzenia
Gmina Jaktorów ; ul. Chełmońskiego 4 ; 96-313 Jaktorów

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
  • 2. Przyjęcie porządku obrad
  • 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw drogom (Starego Dębu, Herbaciana, Królów Polskich, Gruszy)
  • 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji